Beëindiging van de arbeidsovereenkomst, hoe?

Onder het Nederlandse recht zijn er verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze blogreeks geeft een overzicht van zes mogelijke manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Manieren van beëindiging arbeidsovereenkomst

  1. Opzegging gedurende de proeftijd
  2. Opzegging wegens een ‘dringende reden’ (ontslag op staande voet)
  3. Beëindiging wegens een ‘redelijke grond
    1. Opzegging met toestemming van het UWV
    2. Ontbinding door de kantonrechter
  4. Beëindiging met wederzijds goedvinden
  5. Het verstrijken van de overeengekomen tijd van een contract voor bepaalde tijd.

Opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst dienen zowel de werknemer als de werkgever een opzegtermijn in acht te nemen.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, kan de werkgever een transitievergoeding en/of billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn.

Zie ook onze pagina over ontslag.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.