Proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Duur arbeidsovereenkomst Maximumduur proeftijd*
Onbepaalde tijd 2 maanden
Contract van 2 jaar of langer 2 maanden
Contract van minder dan 2 jaar 1 maand
Contract van ten hoogste 6 maanden** Geen proeftijd toegestaan
Contract voor de duur van een project 1 maand

* Bij cao kan van de maximumduur van de proeftijd worden afgeweken met dien verstande dat de proeftijd nooit langer dan 2 maanden mag zijn.

** Bij een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Gedurende de proeftijd kunnen werkgever en werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst beëindigen. Indien de werknemer de werkgever verzoekt om de reden van de opzegging, is de werkgever verplicht tot schriftelijke mededeling van die reden. De reden van beëindiging mag niet van discriminatoire aard zijn.

Transitievergoeding

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.