Verlofregelingen

verlofregelingen

In Nederland gelden verschillende verlofregelingen voor werknemers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk verlof en niet-wettelijk verlof (buitengewoon of bijzonder verlof).

Niet-wettelijk verlof (buitengewoon of bijzonder verlof)

Bij buitengewoon of bijzonder verlof kan het bijvoorbeeld gaan om verlof voor een begrafenis of huwelijk van een familielid, een verhuizing of een jubileum. De wet bevat geen regels ten aanzien van buitengewoon of bijzonder verlof: de werkgever is vrij om daarover zelf afspraken met de werknemers te maken. Vaak wordt dit neergelegd in de arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement.

Wettelijke verlofregelingen

Het wettelijk verlof is neergelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het gaat om de volgende verlofregelingen:

Voor een uitleg van de wettelijke verlofregelingen kunt u via deze link de brochure Arbeid en Zorg downloaden. Via deze link vindt u een schematisch overzicht van de verschillende wettelijke verlofregelingen.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocatuur.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.