Geboorteverlof

Betaald geboorteverlof: één werkweek

De werknemer van wie de partner is bevallen kan één werkweek betaald geboorteverlof opnemen. Het maakt niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen per week zes uur per dag, dan heeft de werknemer recht op dertig uur geboorteverlof (één werkweek). De opbouw van vakantie-uren loopt door tijdens het verlof.

Het verlof kan in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen binnen een periode van vier weken na de geboorte. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

Onbetaald aanvullend geboorteverlof: vijf weken

Voor kinderen die worden geboren op of na 1 juli 2020 kan de werknemer aanvullend maximaal vijf weken aanvullend onbetaald geboorteverlof opnemen. 

Het onbetaalde geboorteverlof dient te worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het verlof kan aaneengesloten of, indien de werkgever daarmee instemt, gespreid worden opgenomen.

De werknemer dient het aanvullende geboorteverlof minimaal vier weken voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan te vragen. De werkgever kan het verlof tot twee weken vóór de afgesproken ingangsdatum wijzigen (verplaatsen) indien de werkgever daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Over een dergelijke wijziging dient de werkgever overleg te plegen met de werknemer.

Tijdens het aanvullende geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon met als bovengrens 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering dient door de werkgever te worden aangevraagd. De opbouw van vakantie-uren loopt door tijdens het verlof.