Adoptieverlof en pleegzorgverlof

De werknemer met een adoptiekind of pleegkind heeft recht op maximaal zes weken adoptieverlof of pleegzorgverlof.

Het verlof kan aaneengesloten of, indien de werkgever daarmee instemt, gespreid worden opgenomen. Indien het verlof gespreid wordt opgenomen dient dit te geschieden binnen een periode van 26 weken, vanaf vier weken vóór de feitelijke adoptie tot 22 weken daarna. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

Tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV. De uitkering is gelijk aan 100% van het dagloon met als bovengrens maximaal 100% van het maximumdagloon. Het is gebruikelijk dat het UWV de adoptie- of pleegzorguitkering aan de werkgever betaalt. De werkgever verrekent de uitkering dan met het loon. De opbouw van vakantie-uren loopt door tijdens het verlof.