Kortdurend zorgverlof

Als de werknemer een zieke in zijn of haar naaste omgeving wil verzorgen heeft de werknemer recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat de werknemer de enige is die de zieke kan verzorgen. 

De werknemer mag maximaal twee keer het aantal werkuren per week opnemen binnen een periode van twaalf maanden.

Tijdens kortdurend zorgverlof dient de werkgever ten minste 70% van het laatstverdiende salaris door te betalen (en minimaal 100% van het wettelijk minimumloon). De opbouw van vakantie-uren loopt door tijdens het verlof.

De werkgever mag kortdurend zorgverlof alleen weigeren in geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als het verlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stoppen.