Langdurend zorgverlof

Als de werknemer zijn of haar kind, partner of een andere naaste wil verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof. Ook heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof als iemand uit zijn of haar naaste omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is en de werknemer deze wil verzorgen. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat de werknemer de enige is die de betreffende persoon kan verzorgen.

Binnen een periode van twaalf maanden mag de werknemer maximaal zes keer zijn werkuren per week opnemen. De werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren in geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als het verlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stoppen.

Tijdens het langdurend zorgverlof hoeft de werkgever het loon niet door te betalen en bouwt de werknemer geen vakantiedagen op.