Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de werknemer calamiteiten- of ander kort verzuimverlof opnemen. Afhankelijk van de situatie kan de duur van dit verlof variƫren tussen een paar uren tot een paar dagen. Te denken valt aan de situatie dat de werknemer zijn of haar kind van school moet halen omdat het kind plotseling ziek is geworden, een doktersbezoek dat niet buiten werktijd kan worden gepland, een gesprongen waterleiding of de bevalling van de partner van de werknemer. Ook in geval van een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting waarvan de vervulling niet in vrije tijd kan plaatsvinden, heeft de werknemer recht op verlof, bijvoorbeeld als de werknemer verplicht moet verschijnen voor de rechter.

De werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteiten- of kort verzuimverlof niet weigeren. Wel mag de werkgever achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Tijdens calamiteiten- en ander kort verzuimverlof dient de werkgever het loon door te betalen. De opbouw van vakantie-uren loopt door tijdens het verlof.