Opzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dienen zowel werknemer als werkgever een minimale opzegtermijn in acht te nemen. De minimaal in acht te nemen opzegtermijn hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Opzegtermijn voor de werkgever

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever, dient de werkgever volgens de wet de volgende opzegtermijn in acht te nemen:

Duur arbeidsovereenkomst Minimale opzegtermijn
0 – 5 jaar 1 maand
5 – 10 jaar 2 maanden
10 – 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

In de arbeidsovereenkomst of een cao kan een langere opzegtermijn overeengekomen worden.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt met toestemming van het UWV, mag de werkgever de periode waarin het UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld aftrekken van de opzegtermijn.

Opzegtermijn voor de werknemer

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werknemer, dient de werknemer een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te nemen.

Echter, in de arbeidsovereenkomst kunnen partijen bepalen dat de werknemer een langere opzegtermijn in acht moet nemen (maar maximaal 6 maanden!). In dat geval geldt dat de opzegtermijn van de werkgever tenminste tweemaal zo lang moet zijn.

Ook kan bij cao worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn.

Zie ook onze pagina over ontslag

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.