Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV

De werkgever is verplicht het UWV om toestemming voor opzegging te vragen indien het gaat om (a) het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, of (b) in geval van langdurige ziekte van de werknemer. Opzegging zonder toestemming van het UWV is nietig.

Opzegging met toestemming van het UWV

Het UWV beoordeelt of sprake is van een redelijke grond en toetst de voorgenomen opzegging aan specifieke bepalingen die zijn opgenomen in de Ontslagregeling.

*             In geval het UWV geen toestemming verleent, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

*             Als het UWV toestemming voor opzegging verleent, kan de werknemer zich bij de kantonrechter beroepen op de ongeldigheid van het ontslag. Indien er geen redelijke grond is voor het ontslag, kan de kantonrechter besluiten de arbeidsovereenkomst te herstellen of – indien herstel niet in de  rede ligt wegens verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever – aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen, bovenop een eventuele transitievergoeding.

Opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst dienen zowel de werknemer als de werkgever een opzegtermijn in acht te nemen (zie blog).

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, kan de werkgever een transitievergoeding en/of billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn (zie blog).

Zie ook onze pagina over ontslag

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, emailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.