Ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden indien het gaat om redenen anders dan bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte.

Ontbinding door de kantonrechter

De redelijke gronden worden in de wet opgesomd en houden in:

  1. Het regelmatig niet kunnen verrichten van arbeid als gevolg van ziekte
  2. Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid anders dan door ziekte
  3. Verwijtbaar handelen of nalaten
  4. Weigering tot werk
  5. Een verstoorde arbeidsverhouding, of
  6. Andere omstandigheden die zodanig zijn dat niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren
  7. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld onder 1 t/m 3, 5 of 6, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlang de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Indien wordt ontbonden op de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding, bovenop de transitievergoeding (en eventuele billijke vergoeding) toekennen tot maximaal 50% van de transitievergoeding. Deze extra vergoeding is bedoeld ter compensatie voor het feit dat er geen voldragen ontslaggrond bestond. 

Ook de werknemer is bevoegd om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Tegen beslissingen van de kantonrechter staat voor beide partijen hoger beroep open.

Opzegtermijn

Bij het beƫindigen van een arbeidsovereenkomst dienen zowel de werknemer als de werkgever een opzegtermijn in acht te nemen (zie blog).

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Bij het beĆ«indigen van een arbeidsovereenkomst, kan de werkgever een transitievergoeding en/of billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Ook kan het zijn dat de werknemer een vergoeding aan de werkgever verschuldigd is (zie blog). 

Zie ook onze pagina over ontslag

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.