De arbeidsovereenkomst beëindigen met een beëindigingsovereenkomst

Wilt uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen? Of wenst u als werknemer zelf het dienstverband te beëindigen? Dit kan met behulp van een beëindigingsovereenkomst. Bij een beëindigingsovereenkomst komen werkgever en werknemer samen overeen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De beëindigingsovereenkomst heet ook wel een vaststellingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

Omdat het belangrijk is dat verschillende zaken goed worden geregeld, hebben wij hieronder een aantal bepalingen gezet die van belang kunnen zijn om op te nemen in de beëindigingsovereenkomst:

  • De reden van beëindiging van het dienstverband
  • De datum van beëindiging, rekening houdend met de opzegtermijn
  • Vrijstelling van een concurrentiebeding
  • Toekenning van een ontslagvergoeding
  • Uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld en eventuele outplacementkosten en juridische kosten
  • Eventuele vrijstelling van werk

Voor werknemers is het van belang om te weten dat deze bepalingen invloed kunnen hebben op het eventuele recht op een WW-uitkering. Het is daarom raadzaam eerst juridisch advies in te schakelen alvorens een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen.

Bedenktermijn
Na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst heeft de werknemer 14 dagen de tijd om terug te komen op zijn of haar beslissing. U bent dan niet verplicht de reden te vermelden dat u van gedachten bent veranderd. Als werkgever is het verstandig om de bedenktermijn te vermelden in de beëindigingsovereenkomst. Indien dit wordt nagelaten, geldt een bedenktermijn van 21 dagen.

Zie ook onze pagina over ontslag.

Denkt u er als werkgever over na om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden aan een werknemer? Of bent u zelf een werknemer die advies wil bij een aangeboden beëindigingsovereenkomst? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123. Wij hebben veel ervaring met dit soort zaken en helpen u graag.