Vakantiedagen

Heeft u behoefte aan vakantie? Maar weet u niet hoe het zit met uw vakantiedagen?

Werknemers hebben een wettelijk recht op vakantiedagen. Het minimale recht op vakantie is vier keer het aantal dagen dat u per week werkt. Bij een volledige werkweek van vijf dagen komt dit neer op 20 vakantiedagen, ofwel 4 weken vakantie per kalenderjaar. Tijdens deze dagen moet uw werkgever uw loon doorbetalen.

In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao’s wordt dit minimum aantal dagen door de werkgever uitgebreid. Om te weten op hoeveel vakantiedagen u recht heeft, dient u dus uw arbeidsovereenkomst of cao te raadplegen.

Wanneer kan ik mijn vakantiedagen opnemen?
De vakantiedagen kunnen in overleg met uw werkgever worden opgenomen. Uw werkgever moet in principe instemmen met uw vakantie-aanvraag. De werkgever mag alleen weigeren als uw beoogde vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’), of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw of in het onderwijs. Als de werkgever bezwaar heeft, moet hij dat binnen 2 weken na ontvangst van uw vakantieaanvraag schriftelijk aan u laten weten. Wel moet de werkgever dan toestaan dat u op een ander moment vakantie opneemt.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Dit zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Zie ook onze pagina over arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.