Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 1)

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. Dit houdt in dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet bij andere, concurrerende werkgevers mag werken en geen eigen bedrijf in dezelfde branche mag oprichten.

Wanneer bent u aan het concurrentiebeding gebonden?

U bent in beginsel gebonden aan een concurrentiebeding wanneer is voldaan aan drie vereisten:

  • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen
  • De werknemer is meerderjarig
  • Voor arbeidscontracten aangegaan na 1 januari 2015 geldt dat een concurrentiebeding alleen mag worden overeengekomen indien het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd.
    In arbeidscontracten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd na 1 januari 2015 mag dus geen concurrentiebeding worden opgenomen. Hierop geldt wel een uitzondering: wanneer de werkgever kan aantonen dat er ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ zijn en dat ook in het contract verwoordt, dan kan toch rechtsgeldig een concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Als aan deze vereisten is voldaan, is de werknemer in beginsel gebonden aan het concurrentiebeding. Toch is het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden onder het concurrentiebeding uit te komen. Zo kan de werknemer naar de rechter gaan om het concurrentiebeding te laten vernietigen. De rechter zal dan beoordelen of het concurrentiebeding geldig is door een belangenafweging te maken tussen de belangen van de werkgever en de werknemer. Daarnaast is het mogelijk dat het concurrentiebeding door de rechter beperkt wordt naar tijd en/of plaats, bijvoorbeeld dat het beding voor een kortere periode geldt of geografisch beperkt is tot een bepaalde omgeving. Bij handhaving van het concurrentiebeding kan de rechter de werkgever ook nog opleggen om de ex-werknemer financieel te compenseren.

Relatiebeding

Het relatiebeding is een beperkte vorm van een concurrentiebeding. Bij een relatiebeding wordt het de werknemer verboden om contact te leggen of te onderhouden met bepaalde relaties van de
(ex-)werkgever. Op de regels die gelden voor het relatiebeding wordt ingegaan in een apart blogbericht over het relatiebeding.

Zie ook onze pagina over arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.