Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 2)

In een arbeidsovereenkomst kan een relatiebeding zijn opgenomen. Het is de werknemer dan niet toegestaan om contact te leggen of te onderhouden met bepaalde relaties van de werkgever tijdens en na het dienstverband.

Het relatiebeding

Het relatiebeding wordt wel gezien als een lichte vorm van het concurrentiebeding. Voor het relatiebeding gelden dan ook dezelfde regels als voor het concurrentiebeding.

Een relatiebeding heeft een minder beperkende werking dan het concurrentiebeding. Het relatiebeding verbiedt de werknemer niet om bij alle concurrerende werkgevers in dienst te treden of zelf  een concurrerend bedrijf te starten. Een relatiebeding verbiedt de werknemer wél om contact te leggen of te onderhouden met bepaalde, met name genoemde relaties van de werkgever. Veelal gaat het om de klanten of opdrachtgevers van de werkgever.

Beperken van het relatiebeding

Onder omstandigheden kan de rechter het relatiebeding beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het relatiebestand zo verstrekkend is dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband bij geen enkele andere werkgever in de branche werkzaam kan zijn. In dat geval kan het relatiebeding worden beperkt tot een lijst van met name genoemde (kern)relaties. Wel is het zo dat de rechter in het algemeen minder snel aanleiding ziet om een relatiebeding te beperken dan een concurrentiebeding, nu het relatiebeding minder belastend is voor een werknemer dan een concurrentiebeding.

Zie ook onze pagina over arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.