Mag WhatsAppen onder werktijd? Geen arbeid, geen loon

Indien een werknemer privé WhatsApp-berichten verstuurt, kan de werkgever het loon inhouden, zo oordeelde de kantonrechter te Tilburg onlangs.

Wat was er precies aan de hand?
Een werknemer kreeg voor zijn werk een mobiele telefoon van zijn werkgever. In het bedrijfsreglement was bepaald dat voor privédoeleinden slechts incidenteel en beperkt gebruik mag worden gemaakt van deze telefoon en dat daarbij ‘de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam’ in acht moeten worden genomen.

Bij uitdiensttreding had de werknemer meer dan 200 niet-opgenomen vakantie-uren over. De werknemer verzocht de werkgever tot uitbetaling van de niet-opgenomen vakantie-uren, maar de werkgever weigerde dit. De werkgever voerde aan dat de werknemer onder werktijd 1255 WhatsApp-berichten voor privédoeleinden, namelijk liefdesberichten naar diverse vrouwen, had verstuurd in een periode van slechts 7 maanden. De werkgever stelde dan ook dat er onverschuldigd loon is betaald, omdat de werknemer geen loon toekomt voor de tijd die besteed is aan het versturen van WhatsApp-berichten.

Inhouding loon: verrekening met saldo vakantie-uren
De kantonrechter oordeelde dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd, zonder noodzaak en zonder dat de werkgever dat weet, laat staan daarmee heeft ingestemd, voor rekening van de werknemer moet komen. De werkgever mag daarom de schade wegens de niet-gewerkte tijd met het saldo aan niet-opgenomen vakantie-uren verrekenen.

De kantonrechter begroot de werktijd die met de 1255 berichten was gemoeid op ongeveer 2,5 tot 3 minuten per bericht en schat het bedrag aan loon dat de werknemer aldus heeft ontvangen zonder daarvoor te hebben gewerkt op € 1.500,-. Dit bedrag kan de werkgever dan ook terugvorderen en verrekenen met het saldo aan niet-opgenomen vakantie-uren.

Zie voor de volledige uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:6927).

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.

Zie ook onze pagina over loonvorderingen.