Het ontslagrecht: een overzicht

U kunt het overzicht hier downloaden.

* Deze tekst biedt een overzicht van een aantal belangrijke regels omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De tekst beoogt niet te voorzien in een uitputtende uitleg van alle relevante regels en uitzonderingen.  Voorts is van belang dat – al dan niet bij CAO – in sommige gevallen kan worden afgeweken van bepaalde, hierboven beschreven regels. Hoewel deze publicatie met de nodige zorg is samengesteld, kan Noordam Advocatuur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade veroorzaakt door de inhoud van deze tekst. We adviseren lezers met vragen omtrent het arbeidsrecht juridisch advies in te winnen.