Boeken

  • Arnoud Noordam heeft zijn proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’ in eigen beheer laten drukken in een beperkte oplage. Exemplaren kunnen besteld worden via info@noordamadvocatuur.nl (opgave van prijs en verzendkosten op aanvraag).
  • In de serie Recht & Praktijk van Kluwer is in februari 2008 een ingekorte en bijgewerkte handelseditie van het proefschrift verschenen onder de titel ‘Wsnp en goede trouw’ (nummer 160 van de serie; ISBN-nummer 978-90-13-04794-3).
  • Arnoud is co-auteur van Sdu Commentaar Insolventierecht.
  • Arnoud is redacteur en co-auteur van ‘Schuldsanering (ex-)ondernemers’, verschenen bij Kluwer in oktober 2013 (Serie ‘Recht en Praktijk – Insolventierecht’; ISBN-nummer 978-90-13-10521-6). De covertekst van het boek luidt als volgt:Schuldsanering (ex-)ondernemers

De wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (Wsnp) biedt natuurlijke personen de mogelijkheid binnen drie jaar hun schulden te saneren en met een schone lei verder te gaan. Schuldeisers krijgen uitbetaald hetgeen de schuldenaar in drie jaar heeft afgedragen aan de boedel. De bewindvoerder beheert en vereffent de boedel, een en ander onder toezicht van de rechter-commissaris.

1 op de 5 Wsnp-zaken betreft (ex-)ondernemers. (Ex-)ondernemers zijn personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen of in de laatste vijf jaar hebben uitgeoefend. Denk aan de ZZP-er, de ondernemer met een eenmanszaak en de ondernemer in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.

Een zevental auteurs -werkzaam in (rechts-)praktijk en wetenschap en bij het Ministerie van Financiën-  belichten in dit boek de ‘hoofdstations’ van het wettelijke schuldsaneringstraject.  Vanzelfsprekend wordt daarbij specifiek aandacht besteed aan onderwerpen die met name van belang zijn voor (ex-)ondernemers zoals (tijdelijke) bedrijfsvoortzetting, bedrijfsbeëindiging en o.a. de fiscale aspecten van een akkoord met de schuldeisers.

Tevens komt in dit boek aan de orde (a) het minnelijke traject voorafgaand aan het wettelijke traject alsmede het moratorium en het dwangakkoord, (b) de voorlopige voorzieningen die de insolventierechter kan treffen, (c) de vennootschap onder firma in de schuldsaneringsregeling, en (d) rechtsvergelijking met de V.S. en enkele Europese landen.

Hoewel dit veelzijdige boek zich concentreert op de schuldsanering van (ex-)ondernemers, is de bespreking van regelgeving, actuele rechtspraak en praktische tips zeker ook van nut bij de sanering van schulden van consumenten.