Henk van der Velde

Als emoties in de weg dreigen te staan bij een arbeidsdispuut voelt het wel zo veilig om bijgestaan te worden door een zeer deskundig bureau als Noordam Advocaten. Waar ik gedurende het proces nogal eens wilde schipperen, wist de heer Noordam als geen ander een consequente lijn in de regie te houden. Daarbij heeft hij mij altijd op de juiste momenten en op integere wijze voorzien van alle relevante informatie. De adviezen hebben geleid tot een realistische en gewaardeerde uitkomst, waarbij de onderhandelingsvaardigheden van de heer Noordam ertoe hebben geleid dat mijn keuze voor dit bureau in alle opzichten als zeer positief is ervaren.

Ik kan de werkwijze van de heer Noordam en mevrouw Couvreur niet anders dan doorwrocht betitelen, zonder daarbij oog voor de menselijke maat te verliezen. Met de focus op het eindresultaat en de uitermate prettige wijze van communiceren kan ik eenieder die met arbeidsrechtelijke vragen of conflicten zit Noordam Advocaten van harte aanbevelen.