Opeenvolgende arbeidscontracten, hoe zit dat?

Wanneer tijdelijke arbeidscontracten elkaar opvolgen, kan van rechtswege een vast contract ontstaan. De zogeheten ‘ketenregeling’ bepaalt wanneer het tijdelijke contract wordt omgezet in een vast contract.

Er ontstaat van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) indien:

  • Sprake is van meer dan 3 opeenvolgende contracten, of
  • De totale duur van de achtereenvolgende contracten 3 jaar of langer is (tussenperioden inbegrepen)

Daarnaast moeten de contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van 6 maanden of minder. Als de tussenpoos langer is dan 6 maanden, wordt de keten onderbroken en begint een nieuwe keten te lopen.

Bij cao kan van deze wettelijke ketenregeling worden afgeweken. Kijk dus altijd of er een cao van toepassing is en of hierin van de wettelijke ketenregeling is afgeweken. Ook voor een uitzendovereenkomst gelden afwijkende regels.

Opvolgende werkgever/overgang van onderneming
De ketenregeling geldt ook in geval van  opvolgend werkgeverschap of in geval van overgang van onderneming. Hoe dit precies zit, zullen wij in een volgend blogbericht uitleggen.

Zie ook onze pagina over de beoordeling van arbeidsovereenkomsten

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.