Ontslag op staande voet na agressie tijdens kerstborrel

Op 7 december 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet kon worden ontslagen nadat hij zich agressief jegens de directeur heeft gedragen op de kerstborrel.

Wat was er aan de hand?

Werknemer, 58 jaar oud, heeft reeds 25 jaar naar tevredenheid voor werkgever gewerkt als metselaar. Op een jaarlijkse kerstborrel van het bedrijf werd door werknemer veel alcohol genuttigd. Vervolgens ontstond er een ruzie tussen de werknemer en de directeur. De werknemer dreigde de directeur iets aan te doen en wachtte hem op bij de uitgang van het café. Diverse collega’s drongen er bij de werknemer op aan op tijd naar huis te gaan, maar de werknemer volgde dit advies niet op. De werknemer vloog de directeur aan, pakte hem vast en probeerde hem te slaan. Een collega voorkwam dat de werknemer de directeur ook daadwerkelijk heeft geslagen. De werknemer werd op staande voet ontslagen.

Het oordeel van het hof

Het hof oordeelde dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen. Daarbij nam het hof mede in aanmerking dat er na het einde van de ruzie tussen de werknemer en de directeur geruime tijd was verlopen voordat het incident bij de uitgang van het café plaatsvond. De werknemer voerde nog aan dat hij reeds 25 jaar naar tevredenheid in dienst is geweest en dat hij diabetespatiënt is en dat deze ziekte kan leiden tot agressief gedrag. Deze argumenten maakte het oordeel van het hof echter niet anders. Volgens het hof had de werknemer, juist omdat hij diabetespatiënt is en ook vanwege zijn leeftijd, het advies van zijn collega’s om eerder op de avond naar huis te gaan, moeten opvolgen.

Zie voor de volledige uitspraak: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2016,  ECLI:NL:GHARL:2016:9871.

 Beoordeling ontslag op staande voet: alle omstandigheden van het geval

Bij de beoordeling van een ontslag op staande voet is het uitgangspunt dat alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds objectieve criteria en anderzijds persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De objectieve criteria zijn onder te verdelen in (i) de aard en ernst van de gedraging, (ii) de aard van de dienstbetrekking en (iii) de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld. Voor de persoonlijke omstandigheden wordt gekeken naar zaken als de leeftijd van de werknemer, zijn privésituatie en de gevolgen die een ontslag op staande voet zouden hebben.

In bovengenoemde zaak wogen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en het langdurige dienstverband volgens het hof niet op tegen de ernst van de gedraging. Hoe de objectieve criteria en persoonlijke omstandigheden in onderling verband worden gewogen verschilt echter van geval tot geval.

Zie ook onze pagina over ontslag

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.