Mag een werkgever zijn werknemers dwingen zich te laten vaccineren?

Werkgever vaccineren

Verschillende grote bedrijven in de Verenigde Staten, waaronder Google, Facebook en Netflix, kondigden aan dat ze van alle werknemers vereisen dat zij zich laten vaccineren voordat zij weer op kantoor verschijnen.1 Ook in Nederland worstelen werkgevers met de vraag of zij hun werknemers kunnen verplichten om zich te laten vaccineren. Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Veilige werkomgeving

De werkgever heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent ook dat de werkgever het risico op een besmetting met het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk moet voorkomen en daartoe maatregelen moet treffen. Zo dient de werkgever te waarborgen dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dat er voldoende ventilatie is en dat werknemers thuisblijven bij klachten. De zorgplicht reikt echter niet zo ver dat de werkgever zijn werknemers kan verplichten om zich te vaccineren.

Werkgever kan werknemer niet dwingen zich te laten vaccineren

Iedere werknemer mag zelf bepalen of hij zich laat vaccineren of niet. De werkgever mag werknemers hiertoe niet dwingen. De werkgever mag zelfs niet vragen of de werknemer zich heeft laten vaccineren. Wél mag de bedrijfsarts vragen of de werknemer is gevaccineerd, mits daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld als de werknemer met kwetsbare mensen werkt. De werknemer hoeft echter niet te antwoorden op de vraag van de bedrijfsarts of hij zich heeft laten vaccineren en ook mag de bedrijfsarts de informatie niet delen met de werkgever.

Consequenties voor niet-gevaccineerde werknemers?

Als een werknemer zich niet laat vaccineren, mag de werkgever hieraan in beginsel geen consequenties verbinden. De werkgever kan een werknemer bijvoorbeeld niet verbieden naar kantoor te komen of, in geval van een oproepcontract, de werknemer niet meer oproepen.

Uitzonderingen zijn mogelijk als sprake is van bijzondere omstandigheden. Te denken valt aan werknemers in de zorg, die te maken hebben met kwetsbare personen. In dergelijke gevallen zijn verdergaande maatregelen soms noodzakelijk. Zo kan de werkgever de werknemer verplichten om beschermende kleding te dragen of, indien dat onvoldoende toereikend is, de werknemer tijdelijk overplaatsen naar een andere afdeling, waar de werknemer niet met kwetsbare personen in aanraking komt.

Advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij helpen u graag, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Indien u via ons online contactformulier of direct telefonisch contact opneemt (tel. 020 – 68 98 123), bespreken wij graag met u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

  1. https://nos.nl/artikel/2391389-grote-bedrijven-vs-stellen-vaccinatie-voor-personeel-verplicht.