Disclaimer

Dit blogbericht geeft een beknopte uitleg van regelgeving en/of rechtspraak en beoogt niet te voorzien in een uitputtende uitleg van alle relevante regels en uitzonderingen. Voorts is van belang dat in bepaalde gevallen afwijkingen van algemene regels gelden, bijvoorbeeld op basis van een cao of een contractuele bepaling. Ook is regelgeving aan voortdurende wijziging onderhevig. Hoewel dit blogbericht met de nodige zorg is samengesteld, kan Noordam Advocaten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade veroorzaakt door de inhoud van dit blogbericht. We adviseren lezers met vragen omtrent het betreffende onderwerp juridisch advies in te winnen.