Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 3)

Sociale media spelen een steeds grotere rol op de arbeidsmarkt en ook in het arbeidsrecht. Zo ook met betrekking tot het relatiebeding. Kan het gebruik van sociale media leiden tot schending van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst? Ja, dat kan onder omstandigheden.

Schending relatiebeding door sociale media

In de rechtspraak wordt verschillend omgegaan met de vraag of het leggen of onderhouden van contact via sociale media kan leiden tot schending van het relatiebeding. In bepaalde gevallen heeft de rechter aan de werknemer een boete opgelegd. Wij zetten enkele uitspraken op een rij:

Schending relatiebeding door het maken van een LinkedIn-connectie

Dat het maken van een LinkedIn-connectie kan leiden tot schending van het relatiebeding, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Arnhem. Het relatiebeding tussen werkgever en werknemer was strikt geformuleerd. Het was werknemer niet toegestaan om gedurende een jaar na het einde van het dienstverband, zowel privé als zakelijk, contact te leggen of te onderhouden met een vijftal relaties van de werkgever. Verder bepaalde het relatiebeding dat bij schending van het beding een boete is verschuldigd van € 10.000,-. Na het einde van het dienstverband is tussen de ex-werknemer en een medewerker van één van de vijf in het relatiebeding genoemde relaties een LinkedIn-connectie gemaakt. De rechter oordeelde dat de ex-werknemer hiermee het relatiebeding had geschonden en veroordeelde hem tot betaling van een boete ter hoogte van € 10.000,-.

Zie voor de volledige uitspraak: Rb. Arnhem 8 maart 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP8592.

Geen schending relatiebeding via Facebook en Twitter

Het leggen van contact via sociale media leidt niet automatisch tot schending van het relatiebeding, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Sittard. In deze zaak had een ex-medewerker van een dansschool een eigen dansschool opgericht na beëindiging van zijn dienstverband. De ex-werknemer legde via Twitter met diverse leerlingen van de ex-werkgever contact via Facebook en Twitter. De rechter oordeelde dat conversaties via Facebook, Twitter en WhatsApp in beginsel moeten worden beschouwd als gebruik van sociale media die bedoeld zijn voor privé-connecties, tenzij daaruit een zakelijk karakter blijkt. De rechter oordeelde dat het relatiebeding niet is geschonden, omdat slechts (privé) contact is gelegd en de leerlingen niet daadwerkelijk zijn gevraagd over te stappen naar de nieuwe dansschool.

Zie voor de volledige uitspraak: Kantonrechter Sittard 8 februari 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BV3122.

Schending relatiebeding via Twitter

Na beëindiging van het dienstverband, voerde een ex-werknemer, die de functie vervulde van recruiter, via Twitter een gesprek met een persoon die kandidaat was bij haar ex-werkgever. Hiermee had zij de intentie om die kandidaat te werven voor een opdrachtgever van haar huidige werkgever. De rechter oordeelde dat hiermee het relatiebeding geschonden was en veroordeelde de ex-werknemer tot betaling van een boete van € 5.000,-.

Zie voor de volledige uitspraak: Rb. Arnhem 24 november 2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7469.

Conclusie

Het hangt telkens van de omstandigheden van het geval af of het maken en/of het onderhouden van contact via sociale media kan leiden tot schending van het contractuele relatiebeding. Van belang is onder meer de formulering van het relatiebeding (ziet het op alle relaties of alleen zakelijke relaties?), de aard van het contact (het maken van een connectie of meer dan dat) en het soort sociale media (LinkedIn is bedoeld voor zakelijke contacten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook en Twitter).

Zie ook onze pagina over arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.