WSNP hoger beroep

Wij treden op als advocaat in hoger beroepszaken tegen WSNP-beslissingen van de rechtbank. Het kan o.a. gaan over hoger beroep van een schuldenaar tegen een beslissing van de rechtbank om hem of haar niet toe te laten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Of over een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering of het al dan niet verstrekken van de schone lei – in die gevallen treden wij ook op voor bewindvoerders of schuldeisers.

Als een schuldenaar in hoger beroep wil gaan, kan veelal bij het gerechtshof geprocedeerd worden op basis van een toevoeging te verstrekken door de Raad voor Rechtsbijstand – voor nadere informatie de website van de RvR. In andere gevallen werken wij op basis van een uurtarief of een prijsafspraak voor een specifieke zaak.

Veelal is haast geboden. De beroepstermijn is in de meeste gevallen slechts 8 dagen.

Belt u gerust voor inhoudelijk overleg of het maken van een prijsafspraak, telefoonnummer 020 – 68 98 123.