Praktijkgebieden

Noordam Advocaten verleent juridische diensten aan zowel particulieren als bedrijven. Wij adviseren u en wij staan u bij in juridische procedures op de volgende praktijkgebieden:


Arbeidsrecht

Wij adviseren werkgevers en werknemers over het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de beoordeling van (concept-)arbeidsovereenkomsten. Wij adviseren en procederen over loonvordering en conflicten bij arbeidsongeschiktheid en/of re-integratie. Ook adviseren wij in ontslagsituaties, onderhandelen wij over beëindigingsovereenkomsten en ontslagvergoedingen en procederen wij o.a. over ontslag op staande voet.

Contractenrecht

Wij adviseren over diverse contracten en stellen ook contracten voor u op. U kunt denken aan commerciële (koop-)contracten en algemene voorwaarden. Wij verlenen daarnaast rechtsbijstand in procedures over contractuele geschillen.

Insolventierecht

Voorts adviseren wij particulieren, bestuurders en bedrijven in situaties van – dreigende – insolventie (faillissement, surséance van betaling en schuldsanering). Noordam Advocaten verzorgt ook cursussen op het gebied van insolventierecht en meer in het bijzonder op het terrein van de schuldsanering (Wsnp).