Coronacrisis: hoe zit het met vakantiedagen?

Vanwege de coronacrisis verkeren veel werkgevers en werknemers in onzekerheid wat betreft vakantiedagen. Aan de ene kant zijn veel werknemers genoodzaakt hun vakantieplannen uit te stellen. Aan de andere kant hebben veel werkgevers onvoldoende werk beschikbaar om werknemers aan het werk te houden. Ook komt voor dat de vraag naar bepaalde diensten en/of producten plotseling is toegenomen als gevolg van de coronacrisis, waardoor het personeel juist extra hard nodig is. Wat kunnen werkgevers en werknemers van elkaar verwachten?

Kan de werknemer verplicht worden vakantiedagen op te nemen?

De werkgever kan de werknemer niet verplichten vakantie op te nemen, ook niet indien er vanwege de coronacrisis minder werk is. De vakantiedagen moeten in onderling overleg worden vastgesteld. Wel kan van de werknemer worden verwacht dat hij zich redelijk opstelt naar de werkgever, gezien de buitengewone omstandigheden. Zo is denkbaar dat de werkgever en de werknemer afspreken dat vóór een bepaalde datum een bepaald deel van de vakantiedagen wordt opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan in de personeelsbezetting ná de coronacrisis.

Wel kan de werknemer verplicht worden om vakantiedagen op te nemen als het gaat om door de werkgever vooraf vastgestelde verplichte vakantiedagen. Deze moeten dan zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. 

Kan de werknemer reeds afgesproken vakantiedagen nog intrekken?

In de persconferentie van 31 maart 2020 riep premier Rutte de mensen op om voorlopig geen plannen te maken voor de meivakantie. Veel werknemers zijn daarom genoodzaakt hun vakantieplannen uit te stellen. Dit betekent echter niet automatisch dat de werknemer de afgesproken vakantiedagen kan intrekken.

Indien de werknemer reeds afgesproken vakantiedagen wil intrekken zal hij daarover met de werkgever moeten overleggen. Of de werkgever met een dergelijk verzoek moet instemmen, hangt af van de omstandigheden van het geval. De werkgever dient zich als ‘goed werkgever’ te gedragen, dat wil zeggen dat de werkgever een goede reden moet hebben om het verzoek te weigeren, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen werkzaamheden heeft voor de werknemer of omdat de werkgever al een vervanger heeft geregeld.

Kan de werkgever reeds afgesproken vakantiedagen nog wijzigen?

De wet bepaalt dat de werkgever na overleg met de werknemer vastgestelde vakantiedagen kan wijzigen (verplaatsen naar een ander moment) indien de werkgever daarvoor “gewichtige redenen” heeft. De coronacrisis zou dergelijke gewichtige redenen kunnen meebrengen. Te denken valt aan onderbezetting vanwege een hoog ziekteverzuim of plotselinge drukte in het bedrijf, bijvoorbeeld in de zorg. 

Bij eenzijdige wijziging van vastgestelde vakantiedagen door de werkgever kan er aan de kant van de werknemer schade worden veroorzaakt, bijvoorbeeld annuleringskosten. De werkgever is dan verplicht om deze schade aan de werknemer te vergoeden. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocatuur.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.