WSNP Periodiek

Arnoud Noordam is medeoprichter, redactielid en tevens voorzitter van het juridische tijdschrift WSNP Periodiek uitgegeven door de Stichting Kennisoverdracht Wsnp. Arnoud schrijft regelmatig artikelen in Wsnp Periodiek. Ook is hij (co-)auteur van de rubriek Actuele rechtspraak.

Wsnp Periodiek bespreekt juridische en praktische aspecten van het wettelijke schuldsaneringstraject. Dit traject is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), opgenomen in Titel III van de Faillissementswet. Het tijdschrift richt zich tot bewindvoerders en andere professionals (rechters, advocaten, deurwaarders etc.) die werkzaam zijn in en rond het wettelijk schuldsaneringstraject en andere geïnteresseerden.

Praktijkervaringen van bewindvoerders in de Wsnp, bijvoorbeeld met liquidatie van boedelactief, vindt u in de rubriek Praktijk. De rubrieken Nieuws in het kort en Actuele rechtspraak houden de lezers in korte berichten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

WSNP Periodiek (1)

Zie voor nadere informatie: www.wnsp-periodiek.nl.