Proefschrift

Proefschrift
Mr. Arnoud Noordam heeft op 21 november 2007 de graad van Doctor verkregen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn proefschrift is getiteld Schuldsanering en goede trouw.

U kunt de Nederlandse samenvatting hier downloaden. Een exemplaar van het originele proefschrift kunt u per e-mail bestellen via info@noordamadvocatuur.nl, zolang de voorraad strekt.

Beschrijving onderzoek
Noordam heeft onderzoek gedaan naar de rol van de goede trouw bij schuldsanering. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) heeft een centrale plaats in het onderzoek. Meer dan 150 uitspraken van rechters zijn geanalyseerd.

De conclusie van het onderzoek is dat zich wel bepaalde categorieën van gevallen aftekenen, maar dat de uitspraken toch erg uiteenlopen, met een variëteit (a) in de loop der jaren, (b) per rechtscollege, (c) in de waardering van de omstandigheden van geval tot geval.

Ook de geschiedenis van het insolventierecht en rechtsvergelijking krijgen in het proefschrift volop aandacht. Zo heeft Noordam de Nederlandse Wsnp onder meer vergeleken met de regelingen in de VS, Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Tenslotte zijn ook de wetswijzigingen van de Nederlandse Wsnp per 1 januari 2008 in het onderzoek betrokken.

Volgens Noordam is schuldsanering een vorm van sociale zekerheid die hoort bij een mede op kredietverlening gebaseerde economische welvaartsstaat. Voor een kans op succesvolle sanering van schulden is volgens Noordam noodzakelijk en voldoende dat de schuldenaar bereid en in staat is, al dan niet met hulp van derden, (a) zijn inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, (b) geen nieuwe, bovenmatige schulden aan te gaan, (c) zich maximaal in te spannen ter aflossing van zijn schulden en (d) zich aan afspraken met de bewindvoerder te houden en voldoende informatie te verschaffen. De goede-trouw-toets vormt een niet-functionele barrière voor schuldsanering; een dergelijke toets behoort volgens Noordam géén deel uit te maken van een moderne, wettelijke schuldsaneringsregeling.