Overige publicaties

  • In derde uitgave van Sociaal Bestek (juni/juli 2018) schreef Arnoud Noordam een artikel omtrent het regeldoolhof bij schulden. Dit artikel is hier te raadplegen en gepubliceerd in Sociaal Bestek, nr. 3.
  • Arnoud Noordam publiceerde in maart 2018 een artikel met betrekking tot de gemeentelijke schuldhulp in de NRC. Dat artikel is hier te raadplegen.
  • Daarnaast publiceert Arnoud Noordam regelmatig in diverse juridische vaktijdschriften.
  • Bovendien heeft Arnoud Noordam de Nederlandse bijdrage geschreven voor Consumer Debt Report II, INSOL International, Country Reports (The Netherlands), November 2011.
  • Voor een volledig overzicht van publicaties van Arnoud Noordam klik hier.