Arbeidsovereenkomst laten opstellen of beoordelen

Om tot goede afspraken te komen in een arbeidsrelatie is het belangrijk dat de afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijk worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Zo weten beide partijen welke rechten en plichten voor hen gelden. Wij adviseren om daarom ruim aandacht te besteden aan het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst.

Ongetekend contract

Een goede arbeidsovereenkomst vereist maatwerk

Tijdens het opstellen van de arbeidsovereenkomst, zijn partijen grotendeels vrij in het bepalen van welke afspraken zij neerleggen in de arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de wensen van zowel werkgever als werknemer en de functie van de werknemer.

Tijdens het opstellen of beoordelen van de arbeidsovereenkomst, zijn er wel een aantal elementen waar u op moet letten. Zo moet de arbeidsovereenkomst in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. Voor sommige arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrentiebeding of een proeftijdbeding gelden strikte eisen. 

Ook is van belang of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Dit is een overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties, zoals een vakbond. 

Indien een cao van toepassing is, gaan de bepalingen van de cao vóór op de wettelijke bepalingen. Op de website van het ministerie van SZW staat een overzicht van de in Nederland geldende cao’s. 

Twijfelt u of een cao van toepassing is bij uw arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

arbeidscontract

Enkele belangrijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst

Hieronder lichten wij enkele belangrijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst toe.

  1. De duur van het dienstverband

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Let daarbij wel op de ketenregeling: wanneer tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen, kan van rechtswege een vast contract (voor onbepaalde tijd) ontstaan.

  1. Opzegtermijn

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dienen zowel werknemer als werkgever een minimale opzegtermijn in acht te nemen. De opzegtermijn voor de werkgever hangt af van de duur van het dienstverband van de betreffende werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer is in beginsel één maand. Lees hier meer over de opzegtermijn.

  1. Arbeidsomvang, werktijden en werklocatie

De arbeidsovereenkomst vermeldt het aantal uren dat de werknemer per week werkt (arbeidsomvang), op welke tijden hij werkt en op welke locatie(s) het werk doorgaans wordt verricht.

  1. Proeftijd

Het is mogelijk om een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst beëindigen. De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de aangegane arbeidsovereenkomst. Lees hier meer over de regels die gelden voor het overeenkomen van een proeftijd.

  1. Concurrentie- en relatiebeding

In de arbeidsovereenkomst kan een concurrentie- en/of relatiebeding worden overeengekomen. Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om, na het einde van het dienstverband, bij concurrenten aan het werk te gaan. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van het dienstverband nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Voor het concurrentie- en relatiebeding gelden strikte eisen. Lees hier meer over het concurrentie- en relatiebeding.

  1. Geheimhouding

Tijdens het dienstverband krijgt de werknemer vertrouwelijke informatie tot zijn beschikking. Een geheimhoudingsbeding verbiedt een werknemer om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Het is van belang dat duidelijk wordt omschreven welke informatie vertrouwelijk is.

Arbeidsovereenkomst laten opstellen of beoordelen?

Wij assisteren u graag bij het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook assisteren wij bij het opstellen van arbeidsvoorwaardenreglementen, zoals een personeelshandboek. Indien u via ons online contactformulier of direct telefonisch contact opneemt (tel. 020 – 68 98 123), bespreken wij graag met u hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wij kunnen met u een afspraak maken voor een vaste prijs.